Koolituskalender

Koolituse kalendriplaan 2018.a

KEELTEKOOLITUSED:

Tegevusluba: Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri kaskkiri 26.08.2016, reg.nr 1.1-3/16/156
Koolitusel osalenutel on võimalus deklareerida Maksu- ja Tolliameti kaudu koolituskulusid 20% koolituse eest makstud summast, kuid  ei saa maha arvata rohkem, kui on maksustatavaid tulusid.

Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse maht: Aadress: Koolituse
maksumus
käibemaksuga:
Oppejoud:
15.09.17-15.05.18
E,K,R 13.00-15.15
ja 18.09.17 – 15.05.18
T,N 18.00-20.15
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega B1 tasemele
Õppekava: B1-Kursus
250 ak.t. -millest
200 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
2400 € Olga Kaarmann
15.01.18–30.11.18
E,K,R 18.00–20.15
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega B2 tasemele
Õppekava: B2-Kursus
450 ak.t. -millest
250 ak.t kontaktõpet
200 ak.t iseseisvat tööd
Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
2400 € Olga Käärmann
25.09.17-15.05.18
E,R  13.00-15.15
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega B1 tasemele
Õppekava: B1-Kursus
250 ak.t. -millest
200 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Maleva 5,
Kohtla-Jarve
2400 € Jelena Ohakas
26.09.17-15.05.18
T,N  13.00-15.15
L  9.30–12.30
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega B2 tasemele
Õppekava: B2-Kursus
450 ak.t. -millest
250 ak.t kontaktõpet
200 ak.t iseseisvat tööd
Maleva 5,
Kohtla-Jarve
2400 € Jelena Ohakas
03.10.17-15.05.18
T,N  13.00-15.15
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega B1 tasemele
Õppekava: B1-Kursus
250 ak.t. -millest
200 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Maleva 45,
Kohtla-Jarve
2400 € Vilma Vou
22.08.17-30.04.18
E,K,R 13.30-15.00
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega A2 tasemele
Õppekava: A2-Kursus
250 ak.t. -millest
200 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Tiimani 11, Narva 2400 € Anastassia Zussi
06.09.17-30.04.18
E,K,R 13.00- 14.30
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega A2 tasemele
Õppekava: A2-Kursus
250 ak.t. -millest
200 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Daumani 11, Narva 2400 € Yana Laknovskaja
06.09.17-30.04.18
E,K,R 13.00- 14.30
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega B1 tasemele
Õppekava: B1-Kursus
250 ak.t. -millest
200 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Daumani 11, Narva 2400 € Yana Laknovskaja
14.09.17-30.04.18
E,T,N 18.00- 20.15
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega B2 tasemele
Õppekava: B2-Kursus
450 ak.t. -millest
250 ak.t kontaktõpet
200 ak.t iseseisvat tööd
Puškini 33, Narva 2400 € Helle Kuldsepp
14.09.17-30.04.18
E,T,N 18.00- 20.15
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega C1 tasemele
Õppekava: C1-Kursus
500 ak.t. -millest
250 ak.t kontaktõpet
250 ak.t iseseisvat tööd
Puškini 33, Narva 2400 € Helle Kuldsepp
15.09.17-30.04.18
E,K,R 18.00- 19.30
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega A2 tasemele
Õppekava: A2-Kursus
250 ak.t. -millest
200 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Daumani 11, Narva 2400 € Yana Laknovskaja
03.01.18 – 29.06.18
E,K,R 18.30–20.45
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega B1 tasemele
Õppekava: B1-Kursus
250 ak.t. -millest
200 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Punane 16,
Tallinn
2400 € Ülle Rumm
03.01.18 – 29.06.18
E,K,R 13.10–14.40
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega A2 tasemele
Õppekava: A2-Kursus
200 ak.t. - millest
150 ak.t kontaktõpet,
50 ak.t iseseisvat tööd
Kangru 5,
Tallinn
1200 € Ülle Rumm
13.12.17–15.06.18
E,K,R 13.10–14.45
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega A2 tasemele
Õppekava: A2-Kursus
200 ak.t. - millest
150 ak.t kontaktõpet,
50 ak.t iseseisvat tööd
Kangelaste 21,
Narva
1200 € Galina Koort
04.01.18 – 30.11.18
T,N 13.10-14.40
Eesti keele koolitus
ettevalmistusega A2 tasemele
Õppekava: A2-Kursus
200 ak.t. - millest
150 ak.t kontaktõpet,
50 ak.t iseseisvat tööd
Gerassimovi 18a,
Narva
1200 € Yana Laknovskaja
Keele oskustaseme enesehindamise skaala on koostatud Euroopa Noukogu poolt ja antud skaala aitab maarata inimese keeletaset antud hetkel. Enesehindamise skaala on koostatud kuuele keele tasemele ja nende taseme kirjelduste abil saab iga inimene maarata oma keeletaseme :
http://www.svsl.edu.ee/et/selftest_et

AMETIKOOLITUSED: 

Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse maht: Aadress: Koolituse maksumus
käibemaksuga:
Oppejoud:
Veebruar
2018
Eesti keele algtaseme koolitus (Inglise keele baasil)
Moeldud algajatele, kes pole varem oppinud keelt.
Õppekava: A2-Inglbaasil Kursus
100 аk.t. Metsapargi  16,
Kohtla-Jarve
2400 €
(individuaal-koolitus)
Anna Antson
Õppeasutuse EHISe ID: 9232, Majandustegevusteated NR.184137
Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse maht: Aadress: Koolituse maksumus
käibemaksuga:
Oppejoud:
Veebruar 2018 Korteriühistuesimehe koolitus
Õppekava: http://www.svsl.edu.ee/et/ku_et
240 ak.t. Metsapargi  16,
Kohtla-Jarve
1920 €
(individuaal-koolitus)
Galina Kisseljova
Oleg Sertak
Veebruar 2018 Ehitus-viimistleja koolitus
Õppekava: http://www.svsl.edu.ee/et/ehitusviimistleja_et/
320 аk.t. Metsapargi  16,
Kohtla-Jarve
1920 € Oleg Sertak
Veebruar 2018 Uldehituskoolitus
Õppekava: http://www.svsl.edu.ee/et/uldehitus_et
320 аk.t. Metsapargi  16,
Kohtla-Jarve
1920 € Oleg Sertak
Veebruar 2018 Tuletöö tegemise koolitus
Õppekava: http://www.svsl.edu.ee/et/tuletoo_et
8 аk.t. Metsapargi  16,
Kohtla-Jarve
120 € Leonid Ponomarjov

AMETIKOOLITUSED KEEVITAJA KOOLITUSED:
(Aadressil: Metsapargi  16, Kohtla-Jarve)

Periood: Kursuse nimetus: Tunnid: Hind: Oppejoud
Veebruar
2018
Keevitaja algoppe koolitus:
http://www.svsl.edu.ee/et/keev_alg
320 ak. tundi 2080 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev
Veebruar
2018
Keevitaja algoppe koolitus koos ettevalmistusega sertifitseerimiseks Keevitaja III kategooria ja eurosertifikaat ISO 9606-1(endine EN 287-1)
http://www.svsl.edu.ee/et/keev_alg_koos_sert_et
320 ak. tundi 2400 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
Veebruar
2018
 Keevitaja taiendope koos ettevalmistusega eurosertifikaadi ISO 9606-1 (endine EN 287-1) eksamiks. Keevitusprotsessid: 111, 135,136, 311, 141 (uks loetelust) Tahelepanu! Kursuse kestvus
maaratakse vestlusel ja peale proovitoo sooritamist (vajadusel) http://www.svsl.edu.ee/et/keevitaja_taend_et
24 ak.tundi
40 ak.tundi
80 ak.tundi
120 ak.tundi
160 ak.tundi
450 €
525 €
925 €
1325 €
1765 €
Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
Veebruar
2018
Keevitaja taiendope koos ettevalmistusega eurosertifikaadi ISO 9606-1 (endine EN 287-1) eksamiks. Keevitusprotsessid: 111, 135,136, 311, 141 (loetelust kaks voi uks valitud liik pokk/nurkkeevitus) Tahelepanu! Kursuse kestvus maaratakse vestlusel ja peale proovitoo sooritamist (vajadusel) http://www.svsl.edu.ee/et/keevitaja_taend_et 24 ak.tundi
40 ak.tundi
80 ak.tundi
120 ak.tundi
160 ak.tundi
792 €
920 €
1240 €
1872 €
2496 €
Vassili-Vaino
Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
Veebruar
2018
Keevitaja taiendope koos ettevalmistusega eurosertifikaadi ISO 9606-1 (endine EN 287-1) eksamiks. Keevitusprotsessid: 111, 135,136, 311, 141 (loetelust kolm voi kolmas-neljas varjant pokk/nurkkeevitus)
Tahelepanu! Kursuse kestvus maaratakse vestlusel ja peale proovitoo
sooritamist (vajadusel) http://www.svsl.edu.ee/et/keevitaja_taend_et
40 ak.tundi
80 ak.tundi
120 ak.tundi
160 ak.tundi
1200 €
1872 €
2000 €
2400 €
Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
Veebruar
2018
Eksam: Keevitaja III tase, Keevitusliigid: 111, 135, 136, 311, 141
(Uks loetelust)
8 ak. tundi 360 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Ja komisjoni liikmed

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.