Koolituskalender

Koolituse kalendriplaan 2019-2020.a

KEELTEKOOLITUSED:
Tegevusluba: Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri kaskkiri 26.08.2016, reg.nr 1.1-3/16/156
Koolitusel osalenutel on võimalus deklareerida Maksu- ja Tolliameti kaudu koolituskulusid 20% koolituse eest makstud summast, kuid ei saa maha arvata rohkem, kui on maksustatavaid tulusid. Vajuta siia, et läbida keeletest.

Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse maht: Aadress: Koolituse
maksumus
käibemaksuga:
Õppejoud: Registreeri:
19.11.18 - 18.11.19
E, K, R
Eesti keele C1-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus
Õppekava: C1-Kursus
160 ak.t. -millest
80 ak.t kontaktõpet
80 ak.t iseseisvat tööd
Kalda 24,
Sillamäe
2500 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
09.09.19 - 04.02.20 Eesti keele B2-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus
(individuaalõpe).
Õppekava: B2-Kursus
160 ak.t. -millest
80 ak.t kontaktõpet
80 ak.t iseseisvat tööd
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve
2500 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
23.09.19 - 08.01.20 Eesti keele C1-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus
(individuaalõpe).
Õppekava: C1-Kursus
160 ak.t. -millest
80 ak.t kontaktõpet
80 ak.t iseseisvat tööd
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve
2500 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
25.09.19 - 15.01.20
11.11.19 - 29.02.20
Eesti keele C1-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus
(individuaalõpe).
Õppekava: C1-Kursus
160 ak.t. -millest
80 ak.t kontaktõpet
80 ak.t iseseisvat tööd
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve
2500 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
27.09.19 - 04.02.20
12.11.19 - 15.03.20
Eesti keele B2-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus
(individuaalõpe).
Õppekava: B2-Kursus
160 ak.t. -millest
80 ak.t kontaktõpet
80 ak.t iseseisvat tööd
A.Tiimani 1,
Narva
2500 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
14.10.19 - 15.03.20
(minigrupp)
I moodul 14.10.19-25.11.19
II moodul 26.11.19-17.01.20
III moodul 18.01.19-15.03.20
Eesti keele B1-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus.
Õppekava: B1-Kursus
B1-Moodulid
190 ak.t. -millest
140 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve
2800 €
I.moodul- 1000 €
II.moodul- 1000 €
III.moodul- 800 €
SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
28.10.19 - 16.04.20
I moodul 28.10.19-20.11.19
II moodul 21.11.19-22.12.19
III moodul 23.12.19-31.01.20
IV moodul 01.02.20-02.03.20
V moodul 03.03.20-16.04.20
Eesti keele B2-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus
(individuaalõpe).
Õppekava: B2-Kursus
B2-Moodulid
450 ak.t. -millest
250 ak.t kontaktõpet
200 ak.t iseseisvat tööd
Kiriku 6,
Narva
3000 €
I moodul 600 €
II moodul 600 €
III moodul 600 €
IV moodul 600 €
V modulo 600 €
SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
04.11.19 - 15.03.20 Eesti keele B2-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus
(individuaalõpe).
Õppekava: B2-Kursus
160 ak.t. -millest
80 ak.t kontaktõpet
80 ak.t iseseisvat tööd
Rakvere 14,
Jõhvi
2500 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
07.11.19 - 26.02.20 Eesti keele B1-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus
(individuaalõpe).
Õppekava: B1-Kursus
160 ak.t. -millest
80 ak.t kontaktõpet
80 ak.t iseseisvat tööd
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve
2500 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
12.11.19 - 15.03.20 Eesti keele B1-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus
(individuaalõpe).
Õppekava: B1-Kursus
160 ak.t. -millest
80 ak.t kontaktõpet
80 ak.t iseseisvat tööd
A.Tiimani 1,
Narva
2500 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
Keele oskustaseme enesehindamise skaala on koostatud Euroopa Noukogu poolt ja antud skaala aitab maarata inimese keeletaset antud hetkel. Enesehindamise skaala on koostatud kuuele keele tasemele ja nende taseme kirjelduste abil saab iga inimene määrata oma keeletaseme :
http://www.svsl.edu.ee/et/selftest_et - Vajuta siia, et läbida keeletest.

ARVUTIKOOLITUS (algajatele)

Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse maht: Aadress: Koolituse
maksumus
käibemaksuga:
Õppejoud: Registreeri:
04.11.19-12.11.19 Digioskuste arendamine (individuaalne õpe)
Õppekava: D.A.I.Õ.
25 ak.t millest
20 ak.t kontaktõpet ja
5 ak.t- iseseisev töö
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve
580 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
04.11.19-12.11.19 Digioskuste arendamine (individuaalne õpe)
Õppekava: D.A.I.Õ.
25 ak.t millest
20 ak.t kontaktõpet ja
5 ak.t- iseseisev töö
Kiriku 6, Narva 580 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
05.11.19-01.03.20 Digioskuste arendamise koolitus
Õppekava: Digioskuste arendamise
90 ak.t millest
80 ak.t kontaktõpet ja
10 ak.t- iseseisev töö
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve
1490 €
I moodul-745€
IImoodul-745€
SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
05.11.19-01.03.20 Digioskuste arendamise koolitus
Õppekava: Digioskuste arendamise
90 ak.t millest
80 ak.t kontaktõpet ja
10 ak.t- iseseisev töö
Kiriku 6, Narva 1490 €
I moodul-745€
IImoodul-745€
SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri

AMETIKOOLITUSED:

Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse maht: Aadress: Koolituse
maksumus
käibemaksuga:
Õppejoud: Registreeri:
01.11.19 - 25.03.20 Tugiisik koolitus
Õppekava: Tugiisik
220 ak.t.
160 ak.t.
60 ak.t.
Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
2390 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
November Korteriühistuesimehe koolitus
Õppekava: ku_et
240 ak.t. Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
1920 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
06.11.19 - 31.03.20 Ettevõtluse alused (äriplaani koostamisega)
Õppekava: Ettevõtluse
210 ak.t. Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
min: 6 inim. 1280 €
4 inim. 2300€
SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
06.11.19 - 31.03.20 Ettevõtluse alused (äriplaani koostamisega)
Õppekava: Ettevõtluse
210 ak.t. Kerese 3,
Narva
1280 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
November Ehitus-viimistleja koolitus
Õppekava: ehitusviimistleja_et
320 аk.t. Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
1920 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
November Üldehituskoolitus
Õppekava: uldehitus_et
320 аk.t. Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
1920 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri
November Tuletöö tegemise koolitus
Õppekava: tuletöö_et
8 аk.t. Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
120 € SVSL
Koolituskeskuse
õppejõud
Registreeri

AMETIKOOLITUSED KEEVITAJA KOOLITUSED:
(Aadressil: Metsapargi 16, Kohtla-Jarve)

Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse_maht: Aadress: Koolituse maksumus
käibemaksuga:
Õppejoud: Registreeri:
November Keevitaja algõppe koolitus:
keev_alg_et
320 ak. tundi Metsapargi 16 2080 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev
Registreeri
23.10.19-31.03.20
04.11.19-31.01.20
11.11.19-31.01.20
18.11.19-12.03.20
Keevitaja algõppe koolitus koos ettevalmistusega sertifitseerimiseks
Keevitaja III kategooria ja eurosertifikaat ISO 9606-1
(endine EN 287-1) keev_alg_koos_sert_et
320 ak. tundi Metsapargi 16 2400 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
Registreeri
November a.Keevitaja täiendõppe koos ettevalmistusega eurosertifikaadi
ISO 9606-1(endine EN 287-1) eksamiks. Keevitusprotsessid:
111, 135,136, 311, 141 (uks loetelust) Tahelepanu!
Kursuse kestvus määratakse vestlusel ja
peale proovitöö sooritamist (vajadusel) keevitaja_taend_et
24 ak.tundi
40 ak.tundi
80 ak.tundi
120 ak.tundi
160 ak.tundi
Metsapargi 16 450 €
525 €
925 €
1325 €
1765 €
Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
Registreeri
17.09.19-29.11.19
21.10.19-20.11.19
28.10.19-29.11.19
29.10.19-20.12.19
18.11.19-12.03.20
b.Keevitaja täiendõppe koos ettevalmistusega eurosertifikaadi
ISO 9606-1(endine EN 287-1) eksamiks. Keevitusprotsessid:
111, 135,136, 311, 141(loetelust kaks või üks valitud liik
põkk/nurkkeevitus) Tähelepanu! Kursuse kestvus määratakse
vestlusel ja peale proovitöö sooritamist (vajadusel)
keevitaja_taend_et
24 ak.tundi
40 ak.tundi
80 ak.tundi
120 ak.tundi
160 ak.tundi
Metsapargi 16 792 €
920 €
1240 €
1872 €
2400 €
Vassili-Vaino
Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
Registreeri
November c.Keevitaja täiendõppe koos ettevalmistusega eurosertifikaadi
ISO 9606-1(endine EN 287-1) eksamiks. Keevitusprotsessid:
111, 135,136, 311, 141(loetelust kolm või kolmas-neljas varjant
pokk/nurkkeevitus)Tähelepanu! Kursuse kestvus määratakse
vestlusel ja peale proovitöö sooritamist(vajadusel)
keevitaja_taend_et
40 ak.tundi
80 ak.tundi
120 ak.tundi
160 ak.tundi
Metsapargi 16 1200 €
1872 €
2000 €
2496 €
Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
Registreeri
18.11.19
19.11.19
Eksam: Keevitaja III tase, Keevitusliigid: 111, 135, 136, 311, 141
(Üks loetelust). Eksami korraldja on SVS-L Koolituskeskes,
kutse omistab OÜ Bureau Technical Inspection
8 ak. tundi Metsapargi 16 360 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Ja komisjoni liikmed
Registreeri

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

error: Content is protected !!