Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Meist

MISSIOON

Esmaklassiliste kaasaegse tööturu nõuetele vastavate spetsialistide koolitamine.

VISIOON

Elukestev õpe ajendab meid edasi liikuma ja mitte peatuma saavutatul. Õpetame kvaliteetselt kõiki, kõikjal ja alati.

KESKUSE ÜLESANDED

 • täienduskoolituse ja õmberõppe korraldamine täiskasvanute, eraisikute, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, haridusasutustele.
 • erivajadustega inimeste õpetamine
 • keeleõpe
 • vajaliku koolituse korraldamine ettevõtetele
 • äriteabe ja konsultatsiooniteenuste tagamine

PÕHIVÄÄRTUSED

 • isikusele suunatud õppeasutus
 • hoolivus enda, töötajate, klientide, õppijate suhtes, säästlik suhtumine ümbritsevasse keskkonda
 • meelestatus uuendustele – avatus uutele ideedele ja tegevusele
 • valmisolek koostööks – valmisolek töötada koos ja võtta enda kanda vastutust ühiste eesmärkide nimel
 • kogemus – arvestame oma eelneva kogemusega ja õpime teiste kogemusest
 • tervis – hindame vaimset ja füüsilist heaolu, positiivset sisekliimat ja tervislikku töökeskonda

MEETODID

Õppeprotsessis kasutatakse mitmesuguseid erinevaid õppemeetodeid ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate abil luuakse interaktiivne õppekekskond

SAMUTI

Toetab keskuse juhtkond arengut. Keskuse meeskond töötab ühtekuuluvalt ühise eesmärgi nimel. Õppejõud tahavad ja saavad oma teadmisi õppijatele edasi anda.

KESKUSE ERIOMADUSED

 • Ausus ja usaldus. Me oleme ausad ja usaldust väärivad inimlikes ja partnerlussuhetes ja suhtumises töösse.
 • Õppijad ja õppejõud on veendunud meie poolt pakutava hariduse kvaliteedis. Me peame kinni meie poolt antud sõnast ja täidame sõlmitud lepingut.
 • Innovaatilisus. Oleme valmis vastu võtma ja rakendama uusi ideid ja teadmisi.
 • Ohutus. Me tagame ohutu õppe- ja töökeskkonna õppijatele ja keskuse töötajatele.
 • Sihikindlus ja visadus. Oma tegevuses oleme me järjekindlad, väärtustame traditsioone ja tavasid, püstitame endale eesmärke ja rõõmustame nende saavutamise üle.
 • Orienteeritus õpilasele. Hindame õppija ootustele ja vajadustele orineteeritud õppekeskkonda.Loome kõigile võrdsed võimalused oma potentsiaali arenguks.
 • Ideaalne hinna ja kvaliteedi suhe. Kolituskeskuse ruumid ja vahendid on kaasaegsed ja on aktiivses kasutuses.
 • Koolitamine toimub väikestes gruppides. Õppetundide läbiviimise paindlik graafik annab klientidele võimaluse valida sobivat aega õppetundide külastamiseks.
 • Suunatus professionaalsusele ja kvaliteedile. Koolituskeskuse töötajad on ülikvalifitseeritud ja neil on vastavad oskused ja nad on huvitatud oma töö tulemustest.
 • Õppekavad vastavad EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ja rahvusvahelistele standarditele.
 • Kasutame kaasaegseid õpetamise meetodeid ja kvaliteedi tagamise juhendit.