Uudised

KOMPLEKTEERITAKSE JÄRGMISED KOOLITUSE RÜHMAD: 

1. EESTI KEELE TASEMETELE -  A2, B1, B2 ja C1

2. KEEVITAJA ALGÕPPE KOOLITUS

3. KEEVITAJA TÄIENDÕPPE KOOLITUS KOOS ETTEVALMISTUSED EUROSERTIFIKAADI EKSAMIKS

Planeeritav koolituse algus on Veebruar 2018.

Rühmas on veel  vabu kohti!

Registreerimiseks helistada telefonidel 335 0756, +372 5303 2522

või e-posti teel:   svslkoolitus@gmail.com

http://www.svsl.edu.ee/wp-content/uploads/2016/09/main.png