Keevitaja täiendõpe

SVS-L Koolituskeskus AS

Täienduskoolituse õppekava nimetus: Keevitaja täiendõpe koos ettevalmistusega
eurosertifikaadi ISO 9606-1 (endine EN 287-1) eksamiks.
Keevitusprotsessid: 111, 135,136, 311, 141 üks loetelust või loetelust kaks või üks valitud liik põkk/nurkkeevitus või loetelust kolm või kolmas-neljas varjant põkk/nurkkeevitus

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö
Õppekeel: vene keel
Õppekava eesmärgid: Keevituse täiendõppekoolitus vastavalt standardile EN 9606-1 (ISO 4063 järgi: 111,135,136,141,311), ISCO:7212 ettevalmistada konkurentsivõimelisi erialaspetsialiste.
Kindlustada kvaliteetne ja kaasaegne teoreetiline ja praktiline erialane ettevalmistus, mis võimaldab koolitatavatel sooritada eksamit keevitaja EN 9606-1 oskustunnitusele.
Ülesanded: ette valmistada selline töötaja, kes: väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi; oskab oma tööd planeerida, teostada, hinnata ja arendada; oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides; on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele; vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades; töötab oma tervist ja keskkonda säästes; oskab teha eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning on vastutusvõimeline omab teabe hankimise,
analüüsi- ja suhtlemisoskust ning valmisolekut meeskonnatööks
Vastuvőtutingimused: Koolitusele võetakse vastu isikud, kes on läbinud ja edukalt lõpetanud keevitaja algtaseme koolituse või omavad vähest keevitaja töökogemust või pole ammu töötanud keevitusalal ning soovivad värskendada või täiendada oma teadmis ja oskusi  olles seeläbi konkurentsivõimeline tööturul. Õppida soovija peab olema koolituse lõpuks valmis sooritama eksamit keevitaja EN 9606-1 oskustunnistuse saamiseks.

Toimumiskoht: Metsapargi 16, Kohtla-Järve
Periood:vaata kursuse kalender:  http://www.svsl.edu.ee/et/koolituskalender/
koolitusrühm avatakse kui on piisavalt registreerujaid
Õppekeskkonna kirjeldus:  
http://www.svsl.edu.ee/et/svs-l_quality_et/

Koolituse maksumus:vaata kursuse kalender    
http://www.svsl.edu.ee/et/koolituskalender/

Õppe kogumaht(akadeemilistes tundides):Kursuse kestvus määratakse vestlusel ja peale proovitöö
sooritamist (vajadusel)
Minimaalne maht (24 tundi) sobib neile, kes omavad suurt kogemust keevitaja alal ja soovivad saada eurosertifikaadi.
Normaalne maht (120 tundi) on mõeldud neile, kellel on pikk periood olnud eelmisest professionaalsest ettevalmistusest või kellel on lühike kogemus keevitajana.
Maksimaalne maht (160 tundi) on mõeldud neile,  kellel on pikk periood olnud madal professionaalsest ettevalmistusest või kellel on lühike kogemus keevitajana.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)
160 120 80 40 24

Kvaliteedi tagamine: http://www.svsl.edu.ee/et/svs-l_quality_et
Nõuded kursuse lõpetamisel: Kursus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas ettenähtud ained täies mahus, sooritanud kõik õppekavas ja aineprogrammides ettenähtud eksamid ja arvestused hindele (vähemalt) "rahuldav" ja kui lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttunnis.
Kursuse läbimisel väljastatav document: Kursuse lõputunnistus koos hinnetelehega. Kui õppija ei täitnud õppekava nõudeid või täitis need vaid osaliselt, siis väljastatakse Tõend osavõtu kohta täienduskoolituse kursusest. Kui õppija ei sooritanud kokkuvõtvat eksamit või arvestust, siis talle väljastatakse Tõend kursuse lõppemise kohta.

Vassili Petrov                                                Kõrg haridus

Tallinna Polütehniline Instituut - Leningradi Loode Polütehniline Instituut, keevitusinsener-mehhaanik, keevitustööstusseadmed ja tehnoloogia
Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 44 a
Stanislav Koroljov                                         Kõrg haridus

Leningradi Industriaalne- Pedagoogiline Tehnikum, keevitustehnik-tehnoloog tootmisõpetuse õppemeister
Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 18 a

Metsapargi 16, Kohtla-Järve, 30324, Eesti
tel. 335 0756, 5303 2522, 5304 0182
svslkoolitus@gmail.com      www.svsl.edu.ee

error: Content is protected !!