Meist

MISSIOON

Esmaklassiliste kaasaegse tööturu nõuetele vastavate spetsialistide koolitamine.

VISIOON

Elukestev õpe ajendab meid edasi liikuma ja mitte peatuma saavutatul. Õpetame kvaliteetselt kõiki, kõikjal ja alati.

KESKUSE ÜLESANDED

 • täienduskoolituse ja õmberõppe korraldamine täiskasvanute, eraisikute, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, haridusasutustele.
 • erivajadustega inimeste õpetamine
 • keeleõpe
 • vajaliku koolituse korraldamine ettevõtetele
 • äriteabe ja konsultatsiooniteenuste tagamine

PÕHIVÄÄRTUSED

 • isikusele suunatud õppeasutus
 • hoolivus enda, töötajate, klientide, õppijate suhtes, säästlik suhtumine ümbritsevasse keskkonda
 • meelestatus uuendustele – avatus uutele ideedele ja tegevusele
 • valmisolek koostööks – valmisolek töötada koos ja võtta enda kanda vastutust ühiste eesmärkide nimel
 • kogemus – arvestame oma eelneva kogemusega ja õpime teiste kogemusest
 • tervis – hindame vaimset ja füüsilist heaolu, positiivset sisekliimat ja tervislikku töökeskonda

MEETODID

Õppeprotsessis kasutatakse mitmesuguseid erinevaid õppemeetodeid ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate abil luuakse interaktiivne õppekekskond

SAMUTI

Koolituskeskuse meeskond töötab ühtekuuluvalt ühise eesmärgi nimel. Lektorid tahavad ja saavad oma teadmisi õppijatele edasi anda.

KOOLITUSKESKUSE ERIOMADUSED

 • Ausus ja usaldus. Me oleme ausad ja usaldust väärivad inimlikes ja partnerlussuhetes ja suhtumises töösse.
 • Õppijad ja lektorid on veendunud meie poolt pakutava hariduse kvaliteedis. Me peame kinni meie poolt antud sõnast ja täidame sõlmitud lepingut.
 • Innovaatilisus. Oleme valmis vastu võtma ja rakendama uusi ideid ja teadmisi.
 • Ohutus. Me tagame ohutu õppe- ja töökeskkonna õppijatele ja keskuse töötajatele.
 • Sihikindlus ja visadus. Oma tegevuses oleme me järjekindlad, väärtustame traditsioone ja tavasid, püstitame endale eesmärke ja rõõmustame nende saavutamise üle.
 • Orienteeritus õpilasele. Hindame õppija ootustele ja vajadustele orineteeritud õppekeskkonda.Loome kõigile võrdsed võimalused oma potentsiaali arenguks.
 • Ideaalne hinna ja kvaliteedi suhe. Koolituskeskuse ruumid ja vahendid on kaasaegsed ja on aktiivses kasutuses.
 • Koolitamine toimub väikestes gruppides. Õppetundide läbiviimise paindlik graafik annab klientidele võimaluse valida sobivat aega õppetundide külastamiseks.
 • Suunatus professionaalsusele ja kvaliteedile. Koolituskeskuse töötajad on ülikvalifitseeritud ja neil on vastavad oskused ja nad on huvitatud oma töö tulemustest.
 • Õppekavad vastavad EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ja rahvusvahelistele standarditele.
 • Kasutame kaasaegseid õpetamise meetodeid ja kvaliteedi tagamise juhendit.
error: Content is protected !!