Õppeprogrammid

Digioskuste arendamine (individuaalne õpe)

Digioskuste arendamise koolitus

Kaasaegse büröötöötaja digipädevused

Ettevõtluse alused (äriplaani koostamisega)

Tegevusjuhendaja koos esmaabi väljaõppega

Lapsehoidja

Ehitus-viimistleja koolitus

Üldehituskoolitus

Tuletöö tegemise koolitus

111 MMA; 135 MАG Keevitaja algõppe koolitus 300 ak.t
141 TIG-Argoonkeevituse algõppe koolitus 160 ak.t

111 MMA; 135 MАG Keevitaja algõppe koolitus (ettevalmistusega sertifitseerimiseks) 320 ak.t

111 MMA-Käsikaarkeevituse  täiendõppe koolitus 45 ak.t
111 MMA-Käsikaarkeevituse  täiendõppe koolitus 80 ak.t
111 MMA-Käsikaarkeevituse  täiendõppe koolitus 120 ak.t
111 MMA-Käsikaarkeevituse  täiendõppe koolitus 160 ak.t

111 MMA; 135 MAG-Keevitaja täiendõppe koolitus 45 ak.t
111 MMA; 135 MAG-Keevitaja täiendõppe koolitus 80 ak.t
111 MMA; 135 MAG-Keevitaja täiendõppe koolitus 120 ak.t
111 MMA; 135 MAG-Keevitaja täiendõppe koolitus 160 ak.t

135 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 45 ak.t
135 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 80 ak.t
135 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 120 ak.t
135 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 160 ak.t

141 TIG-Argoonkeevituse täiendõppe koolitus 45 ak.t
141 TIG-Argoonkeevituse täiendõppe koolitus 80 ak.t
141 TIG-Argoonkeevituse täiendõppe koolitus 120 ak.t

135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 45 ak.t
135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 80 ak.t
135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 120 ak.t
135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 160 ak.t

131 MIG, 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 45 ak.t
131 MIG, 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 80 ak.t
131 MIG, 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 120 ak.t
131 MIG; 135/136 MAG Poolautomaakeevituse täiendõppe koolitus, 160 ak.t