Koolituskalender

Koolituse kalendriplaan 2023-2024.a

KEELTEKOOLITUSED:

Tegevusluba: Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri kaskkiri 26.08.2016, reg.nr 1.1-3/16/156
Koolitusel osalenutel on võimalus deklareerida Maksu- ja Tolliameti kaudu koolituskulusid 20% koolituse eest makstud summast, kuid ei saa maha arvata rohkem, kui on maksustatavaid tulusid. Vajuta siia, et läbida keeletest.

Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse maht: Aadress: Koolituse
maksumus
käibemaksuga:
Õppejoud:
komplekteerimisel
(minigrupp)
Eesti keele А2-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus.
Õppekava: A2-Taseme
200 ak.t. -millest
150 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Soldina 1,
Narva
1800 € täpsustamisel
komplekteerimisel Eesti keele B2-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus.
Õppekava: B2-Taseme
450 ak.t. -millest
250 ak.t kontaktõpet
200 ak.t iseseisvat tööd
Rakvere 14,
Jõhvi
3000 € täpsustamisel
komplekteerimisel Eesti keele B2-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus.
Õppekava: B2-Taseme
450 ak.t. -millest
250 ak.t kontaktõpet
200 ak.t iseseisvat tööd
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve
täpsustamisel
27.08.24-10.03.25
(E, N 17.00-19.15,
veebikoolitus)
Eesti keele B1-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus.
Õppekava: B1-Taseme
190 ak.t. -millest
140 ak.t kontaktõpet
50 ak.t iseseisvat tööd
Zoom 1680 € O.Käärmann
komplekteerimisel Eesti keele B2-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus.
Õppekava: B2-Taseme
450 ak.t. -millest
250 ak.t kontaktõpet
200 ak.t iseseisvat tööd
Soldina 1,
Narva
täpsustamisel
koplekteerimisel Eesti keele B2-taseme eksamiks
ettevalmistav täienduskoolitus.
Õppekava: B2-Taseme
450 ak.t. -millest
250 ak.t kontaktõpet
200 ak.t iseseisvat tööd
Soldina 1,
Narva
(online)
täpsusatmisel
Keele oskustaseme enesehindamise skaala on koostatud Euroopa Noukogu poolt ja antud skaala aitab maarata inimese keeletaset antud hetkel. Enesehindamise skaala on koostatud kuuele keele tasemele ja nende taseme kirjelduste abil saab iga inimene määrata oma keeletaseme :
Vajuta siia, enesehinnangu pärast. - Vajuta siia, et läbida keeletest.

ARVUTIKOOLITUS (algajatele)

Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse maht: Aadress: Koolituse
maksumus
käibemaksuga:
Õppejoud:
03.09.24-13.10.24 Kaasaegse büröötöötaja digipädevused
Õppekava: K.B.D.
53 ak.t millest
45 ak.t kontaktõpet ja
8 ak.t- iseseisev töö
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve
1050 € I.Haljaste
09.09.24-31.10.24 Digioskuste arendamise koolitus
Õppekava: Digioskuste arendamise
90 ak.t millest
80 ak.t kontaktõpet ja
10 ak.t- iseseisev töö
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve/
Rakvere 14,
Jõhvi
1490 €
I moodul-745€
IImoodul-745€
I. Haljaste
21.03.24-31.05.24,
08.04.24-19.06.24
MS OFFICE Täiendkoolitus (Excel, PowerPoint, Outlook)
Õppekava: MS Office
60 ak.t. online 1140 € täpsustamisel
20.03.24-28.05.24 Arvutikasutaja baaskoolitus (minigrupp)
Õppekava: B.A.O
85 ak.t millest
70 ak.t kontaktõpet ja
15 ak.t - iseseisev töö
Metsapargi 16,
Kohtla-Järve/
Rakvere 14,
Jõhvi
695 € I.Haljaste
Iuuli,
August
Digioskuste arendamise koolitus
Õppekava: Digioskuste arendamise
90 ak.t millest
80 ak.t kontaktõpet ja
10 ak.t- iseseisev töö
Kiriku 6, Narva 1490 €
I moodul-745€
IImoodul-745€
I. Kameneva

AMETIKOOLITUSED:

Koolituse periood: Koolituse nimetus: Koolituse maht: Aadress: Koolituse
maksumus
käibemaksuga:
Õppejoud:
12.08.24-14.11.24
16.09.24-30.12.24
Ettevõtluse alused
(äriplaani koostamisega)
Õppekava: Ettevõtluse
125 ak.t. millest
85 ak.t kontaktõpet ja
40 ak.t iseseisev töö
Zoom/Skype 2350 € E.Pintman,
J.Zaprudskaja
- Ettevõtluse alused
(äriplaani koostamisega)
Õppekava: Ettevõtluse
125 ak.t. millest
85 ak.t kontaktõpet ja
40 ak.t iseseisev töö
A.Tiimanni 1,
Narva
Zoom/auditoorne
E.Pintman,
J.Zaprudskaja
- Täiskasvanute koolitaja
/andragoog
Õppekava: Andragoog
160 ak.t. millest
110 ak.t kontaktõpet ja
50 ak.t iseseisev töö
Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
1550 € E.Pintman,
J.Zaprudskaja
M.Krõlova
Iuuli,
August
Tegevusjuhendaja koos
esmaabi väljaõppega
Õppekava: Tegevusjuhendaja
260 ak.t, millest
185 ak.t kontaktõpet,
50 ak.t-praktika
25 ak.t iseseisev töö.
Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
Lektor-
täpsustamisel.
komplekteerimisel Tegevusjuhendaja koos
esmaabi väljaõppega
Õppekava: Tegevusjuhendaja
260 ak.t, millest
185 ak.t kontaktõpet,
50 ak.t-praktika
25 ak.t iseseisev töö.
Rakvere 14
Jõhvi
Lektor-
täpsustamisel.
Iuuli,
August
Tegevusjuhendaja koos
esmaabi väljaõppega
Õppekava: Tegevusjuhendaja
260 ak.t, millest
185 ak.t kontaktõpet,
50 ak.t-praktika
25 ak.t iseseisev töö.
Tallinna
mnt.13,
Sillamäe
Lektor-
täpsustamisel.
01.08.24-20.02.25 Lapsehoidja.
Õppekava: Lapsehoidja
295 ak.t. millest
185 ak.t kontaktõpet
80 ak.t praktika ja
30 ak.t iseseisev töö
Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
2450 € Tatjana
Kustova
komplekteerimisel Puhastusteenindaja
Õppekava: Puhastusteenindaja
180 ak.t, millest
100 ak.t kontaktõpet,
60 ak.t-praktika,
20 ak.t-iseseisev töö
Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
1799 € Lektor-
täpsustamisel
Iuuli,
August
Ehitus-viimistleja koolitus
Õppekava: ehitusviimistleja_et
320 аk.t. Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
1920 € O.Sertak
Iuuli,
August
Üldehituskoolitus
Õppekava: uldehitus_et
320 аk.t. Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
1920 € O.Sertak
Iuuli,
August
Tuletöö tegemise koolitus
Õppekava: tuletöö_et
8 аk.t. Metsapargi 16,
Kohtla-Jarve
120 € L.Ponomarjov
V.Petrov

AMETIKOOLITUSED KEEVITAJA KOOLITUSED:

Koolituse kestus määratakse vestluse ja praktiliste oskuste määramisega, kohapeal.(Aadressil: Metsapargi 16, Kohtla-Jarve)
Licens
SVS-L OÜ on positiivselt läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma mehaanika ja metallitöö kvaliteedi hindamise 2023.a.

Koolituse
periood:
Koolituse
nimetus:
Koolituse
maht:
Koolituse
maksumus
käibemaksuga:
Õppejoud:
Keevitaja algõppe koolitus:
1 08.07.24-19.09.24 111 MMA; 135 MАG Keevitaja algõppe koolitus 300 ak.t 300 ak. t 2520 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev
Nikolai Derdessov
2 20.05.24-21.06.24,
02.09.24-04.10.24
141 TIG-Argoonkeevituse algõppe koolitus 160 ak.t 160 ak.t 2500 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev
Nikolai Derdessov
3 14.05.24-10.07.24,
28.05.24-16.08.24,
20.05.24-09.08.24,
03.06.24-23.08.24,
02.09.24-07.11.24
Keevitaja algõppe koolitus (ettevalmistusega sertifitseerimiseks)
320 ak.t Keevitaja algkoolitus 111 MMA; 135 MAG
320 ak. t 2600 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
Keevitaja täiendõppe koolitus (ettevalmistusega sertifitseerimiseks) EVS EN 9606-1 eksamiks:
4 13.02.24-19.02.24 111 MMA-Käsikaarkeevituse  täiendõppe koolitus 45 ak.t 45 ak.t 1125 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
5 09.09.24-27.09.24,
01.10.24-18.10.24
111 MMA-Käsikaarkeevituse  täiendõppe koolitus 80 ak.t 80 ak.t 1520 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
6 09.09.24-01.10.24,
01.10.24-23.10.24
111 MMA-Käsikaarkeevituse  täiendõppe koolitus 120 ak.t 120 ak.t 1950 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
7 13.02.24-20.03.24 111 MMA-Käsikaarkeevituse  täiendõppe koolitus 160 ak.t 160 ak.t 2400 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
8 19.02.24-29.02.24
26.02.24-06.03.24
04.03.24-13.03.24
111 MMA; 135 MAG-Keevitaja täiendõppe koolitus 45 ak.t 45 ak.t 1525 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
9 27.02.24-14.03.24 111 MMA; 135 MAG-Keevitaja täiendõppe koolitus 80 ak.t 80 ak.t 1780 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
10 01.08.24-30.08.24,
04.09.24-04.10.24
111 MMA; 135 MAG-Keevitaja täiendõppe koolitus 120 ak.t 120 ak.t 2050 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
11 14.05.24-14.06.24,
20.05.24-21.06.24,
05.06.24-12.07.24,
02.09.24-11.10.24
111 MMA; 135 MAG-Keevitaja täiendõppe koolitus 160 ak.t 160 ak.t 2500 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
12 13.02.24-19.02.24 135 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 45 ak.t 45 ak.t 1525 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
13 26.08.24-20.09.24 135 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 80 ak.t 80 ak.t 1780 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
14 20.05.24-13.06.24,
05.08.24-03.09.24
135 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 120 ak.t 120 ak.t 2050 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
15 04.04.24-15.05.24,
03.06.24-18.07.24,
02.09.24-11.10.24
135 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 160 ak.t 160 ak.t 2400 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
16 01.07.24-08.07.24 141 TIG-Argoonkeevituse täiendõppe koolitus 45 ak.t 45 ak.t 1200 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
17 05.08.24-21.08.24 141 TIG-Argoonkeevituse täiendõppe koolitus 80 ak.t 80 ak.t 1872 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
18 15.07.24-13.08.24,
12.08.24-27.09.24
141 TIG-Argoonkeevituse täiendõppe koolitus 120 ak.t 120 ak.t 2000 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
19 16.09.24-27.09.24 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 45 ak.t 45 ak.t 1525 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
20 16.09.24-10.10.24 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 80 ak.t 80 ak.t 1780 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
21 13.02.24-29.02.24 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 120 ak.t 120 ak.t 2050 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
22 13.02.24-20.03.24 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 160 ak.t 160 ak.t 2500 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
23 13.02.24-19.02.24 131 MIG, 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 45 ak.t 45 ak.t 1725 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
24 01.02.24-23.02.24
19.02.24-08.03.24
131 MIG, 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 80 ak.t 80 ak.t 1972 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
25 27.02.24-14.03.24
01.03.24-10.04.24
131 MIG, 135/136 MAG-Poolautomaatkevituse  täiendõppe koolitus 120 ak.t 120 ak.t 2230 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
26 13.02.24-20.03.24 131 MIG; 135/136 MAG Poolautomaakeevituse täiendõppe koolitus, 160 160 ak.t 2500 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Nikolai Derdessov
27 15.07.24,
16.07.24,
17.07.24,
18.07.24,
19.07.24/t

Eksam:Keevitaja IV kategooria või eurosertifikaat
EVS EN 9606-1. Keevitusliigid: 111, 135, 136, 141,
(üks loetelust). Eksami korraldja on SVS-L Koolituskeskus,
kutse omistab OÜ Bureau Technical Inspection 8 ak. tundi
8 ak. t 360 € Vassili-Vaino Petrov,
Stanislav Korolev,
Ja komisjoni liikmed
error: Content is protected !!